Hvilke afgrøder bruger landbruget typisk Roundup på?

Korn, det vil sige især hvede og byg. Men i det hele taget alle steder, hvor der skal ryddes op inden en ny afgrøde skal sås. Så det er størstedelen af de danske, konventionelle landbrugsarealer.

Hvordan virker Roundup/hvorfor bruger landbruget Roundup?

Roundup er et ukrudtsmiddel, der slå al plantevækst ihjel. Rent fysiologisk forhindrer det dannelse af bestemte proteiner og hæmmer dermed væksten.

Hvad indeholder Roundup?

Det indeholder aktivstoffet glyphosat, som er det stof, man taler om, når man debatterer forbud eller ikke forbud. Det indeholder også andre stoffer, der gør det muligt for glyphosat at klistre sig fast til planterne, de såkaldte hjælpestoffer. Der er i hvert fald et tilfælde, hvor hjælpestoffet, som nu er forbudt i Danmark, er giftigere end selve aktivstoffet.

Hvad vil det sige, at glyphosat er aktivstoffet i Roundup?

Det vil sige, at det er det, som er plantegiften. Roundup er bare navnet på selve varen. Ligesom der er en støvsuger og en Nilfisk. Støvsugeren er den aktive del og Nilfisk er handelsnavnet på en bestemt slags støvsuger.

Hvad bruger private og kommunerne typisk Roundup til?

Det bliver typisk brugt til at ”rydde op” med. Altså at fjerne plantevækst under hække, mellem fliser, på gårdspladser etc.

Skader Roundup naturen? Biodiversiteten?

Ja, Roundup skader i høj grad naturen. Det fjerner al plantevækst og dermed livsgrundlaget for insekter og fugle. Desuden er det skadeligt for organismer, der lever i vand. Roundup kan skylles ud i vandløbene, hvis der er sprøjtet på et uheldigt tidspunkt.

Havner Roundup i grundvandet/drikkevandet?

Det kan det gøre, hvis det bruges på den forkerte måde. Især, når det bruges på fliser, grus etc., hvor det kan ryge hurtigere ned til grundvandet og dermed også drikkevandet.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07