Vær med til at kræve et totalforbud mod Roundup

Vi skal have et totalforbud i Danmark mod Roundup, når den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.

For nyligt har regeringerne i både Tyskland og Østrig meldt ud, at de vil forbyde Roundup. Den danske miljøminister har også netop meldt ud, at regeringen vil forbyde Roundup i private haver og på offentlige arealer. Men der er lang vej endnu! Haveejere bruger nemlig kun en minimal del af den Roundup, der bruges i Danmark.

Landbruget står for langt størstedelen.

Danmark skal selvfølgelig gå samme vej og forbyde Roundup - også i landbruget.

Forbuddet mod Roundup skal i praksis gennemføres ved at forbyde glyphosat, som er selve sprøjtegiften i Roundup også kaldet aktivstoffet.

Straksforbud i private haver og på offentlige arealer

Indtil totalforbuddet er trådt i kraft i 2022, skal Danmark indføre et straksforbud for brug i private haver og på offentlige arealer.

Derudover vil vi forbyde brug af glyphosat til tvangsmodning af afgrøder før høst.

Og når den nuværende EU-tilladelse udløber i 2022, skal Roundup forbydes HELT. Også i landbruget.

Sprøjtegifte truer natur, sundhed og drikkevandet

Glyphosat er et ukrudtsmiddel - en herbicid - der er designet til at slå planteorganismer ihjel.

Vi finder rester af sprøjtegiften overalt. I vores fødevarer, i naturen, i vores grundvand og i vores kroppe.

Glyfosat skader biodiversiteten, og er mistænkt for at skade vores bier og vilde bestøvere og for at være kræftfremkaldende.

Du skriver under på:

  • Et straksforbud mod brug af Roundup til tvangsmodning af afgrøder før høst.
  • Et dansk totalforbud mod brug af Roundup så snart den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.
  • Et straksforbud mod salg af Roundup til private.
  • Et straksforbud mod brug af Roundup på offentlige arealer.

Vi bruger din underskrift til at presse politikerne

Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen!

  • I 2016 reddede vi de danske kyster mod bebyggelse.
  • I 2018 opnåede vi en bedre beskyttelse af drikkevandet.
  • I 2019 forsvarede vi vores ret til at foreslå naturen fredet - og vandt!

Når du giver os din underskrift, bruger vi den til at presse politikerne til at forbyde Roundup i Danmark.

Din underskrift vil blive overrakt til miljøminister Lea Wermelin (S).


Glyphosat skader natur og mennesker

Glyphosat anvendes både i private haver, på offentlige arealer og af landbruget.

Glyphosat er mistænkt for at give kræft

Glyphosat er mistænkt for at være kræftfremkaldende. I USA har flere mennesker fået erstatninger, fordi de har fået kræft efter årelang brug af glyphosat.

Glyphosat er godkendt i Danmark af miljøstyrelsen.

Glyphosat forgifter naturen

Roundup fjerner al plantevækst og dermed livsgrundlaget for insekter og fugle. Desuden er det skadeligt for organismer, der lever i vand.

Roundup kan skylles ud i vandløbene, hvis der er sprøjtet på et uheldigt tidspunkt.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Roundup.