Vær med til at kræve et totalforbud mod Roundup

Vi skal have et totalforbud i Danmark mod Roundup, når den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.

For nyligt har regeringerne i både Tyskland og Østrig meldt ud, at de vil forbyde Roundup. Den danske miljøminister har også netop meldt ud, at regeringen vil forbyde Roundup i private haver og på offentlige arealer. Men der er lang vej endnu! Haveejere bruger nemlig kun en minimal del af den Roundup, der bruges i Danmark.

Landbruget står for langt størstedelen.

Danmark skal selvfølgelig gå samme vej og forbyde Roundup - også i landbruget.

Forbuddet mod Roundup skal i praksis gennemføres ved at forbyde glyphosat, som er selve sprøjtegiften i Roundup også kaldet aktivstoffet.

Straksforbud i private haver og på offentlige arealer

Indtil totalforbuddet er trådt i kraft i 2022, skal Danmark indføre et straksforbud for brug i private haver og på offentlige arealer.

Derudover vil vi forbyde brug af glyphosat til tvangsmodning af afgrøder før høst.

Og når den nuværende EU-tilladelse udløber i 2022, skal Roundup forbydes HELT. Også i landbruget.

Sprøjtegifte truer natur, sundhed og drikkevandet

Glyphosat er et ukrudtsmiddel - en herbicid - der er designet til at slå planteorganismer ihjel.

Vi finder rester af sprøjtegiften overalt. I vores fødevarer, i naturen, i vores grundvand og i vores kroppe.

Glyfosat skader biodiversiteten, og er mistænkt for at skade vores bier og vilde bestøvere og for at være kræftfremkaldende.

Du skriver under på:

  • Et straksforbud mod brug af Roundup til tvangsmodning af afgrøder før høst.
  • Et dansk totalforbud mod brug af Roundup så snart den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.
  • Et straksforbud mod salg af Roundup til private.
  • Et straksforbud mod brug af Roundup på offentlige arealer.

Vi bruger din underskrift til at presse politikerne

Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen!

  • I 2016 reddede vi de danske kyster mod bebyggelse.
  • I 2018 opnåede vi en bedre beskyttelse af drikkevandet.
  • I 2019 forsvarede vi vores ret til at foreslå naturen fredet - og vandt!

Når du giver os din underskrift, bruger vi den til at presse politikerne til at forbyde Roundup i Danmark.

Din underskrift vil blive overrakt til miljøminister Lea Wermelin (S).


Glyphosat skader natur og mennesker

Glyphosat anvendes både i private haver, på offentlige arealer og af landbruget.

Glyphosat er mistænkt for at give kræft

Glyphosat er mistænkt for at være kræftfremkaldende. I USA har flere mennesker fået erstatninger, fordi de har fået kræft efter årelang brug af glyphosat.

Glyphosat er godkendt i Danmark af miljøstyrelsen.

Glyphosat forgifter naturen

Roundup fjerner al plantevækst og dermed livsgrundlaget for insekter og fugle. Desuden er det skadeligt for organismer, der lever i vand.

Roundup kan skylles ud i vandløbene, hvis der er sprøjtet på et uheldigt tidspunkt.

Få svar på det oftest stillede spørgsmål om Roundup.

Du kan også støtte et borgerforslag

Lige nu samler et borgerforslag underskrifter ind for at få politikerne til at forbyde privates og kommuners brug af Roundup på hhv. private ejendomme og offentlige arealer.

Det kan du støtte her